Hvorfor Musicworld?

Vi er selv musikundervisere og har i en årrække manglet gode undervisningsmaterialer i musikfaget. Vi har alt for ofte selv måttet “opfinde” vores egen undervisning og kender alt til stressede musiktimer med for mange elever til at kunne have fokus på den enkelte elev. Og vi har længe hørt det samme fra vores kollegaer.

Vi gav os derfor for noget tid tilbage til at undersøge mere konkret hvad, vi mente der manglede i musikundervisningen, og kom frem til at der i vores optik manglede materialer, der kunne give;

  • mulighed for at dele klasserne op 
  • mere spændende værktøjer til til de typisk lidt “kedelige” discipliner i musikken
  • sammenhæng mellem online spil, øvelser, klasseundervisning, refleksion og sammenspil
  • øvelser og materialer i forløb med varighed i rammerne af en sammenholdende historie eller tematik.

Vi satte os herefter ned og forsøgte at udtænke en løsning. der kunne dække de behov. Og på den baggrund lavede vi et idégrundlag, som Undervisningsministeriet valgte at støtte, og som nu i dag har sin begyndende form som Musicworld.

Musicworld er en portal med forløb, der hver tager udgangspunkt i en film om en musiker. Filmen danner en narrativ ramme for et videre forløb med øvelser, både online og i klassen, hvor alt materiale er relateret til musikken, personen og genren i den enkelte film.

Aktivt valg at lære musik
Musicworld formidler i alle forløb også en bevidst implicit læring for børnene om værdien i dét, at dedikere sig til musik gennem barndom og ungdom. Vi prøver at videregive et realistisk billede af det, at arbejde aktivt som ung med musikken og senere som musiker. Hvad kræver det, hvad giver det?

Igennem denne formidling forsøger vi at lade det skinne igennem, at vi alle aktivt kan vælge at være medskabere af musik og dermed også den kultur, vi lever i. Vi håber på den måde at vise de unge, at de har er et aktivt valg, ligesom de unge musikere vi skildrer i filmene og forløbene, selv tog det på et tidligt tidspunkt i deres liv. Og måske særligt for de, af børnene, der i forvejen føler, at de balancerer på kanten af det at tilhøre og ikke tilhøre i samfundet, at musikken kan være en genvej ind til en aktiv deltagelse, udtryk og medskabelse  i vores samfund.

Y-faktor
Da vi startede Musicworld var vi også en del kollegaer, der ofte snakkede om det “X-faktor”-fokus på talent, som hersker i medierne, og som i høj grad påvirker de unge, på godt og ondt.

Mange var enige om  at en af bagsiderne er, at de unge kommer længere og længere væk fra at mærke, at musik ikke kun handler om at have talent og være dygtig til musik. Vi vil gerne formidle, at selve det at lære og udøve musikkens håndværk, på én gang både er en spændende, sjov, svær, social, samværsskabende og powerful proces, som vi alle har mulighed for at nyde godt af, talent eller ej. Det kalder vi for Y-faktor.